•  
  • Možeš i ti!

  • To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
  •  
  •  
  • Srbija je još uvek zemlja sa najvećim brojem izbeglih i interno raseljenih lica u Evropi, uprkos svim dosadašnjim uspesima nadležnih organa Republike Srbije, međunarodnih organizacija, kao i domaćih i stranih nevladinih organizacija.

   U 24 Kolektivna centra širom Srbije i dalje se nalazi 2405 izbeglih i interno raseljenih lica. Njihovo stambeno pitanje još nije rešeno. Oni žive u teškim životnim i higijenskim uslovima: u siromaštvu, bez posla i prihoda, često i bez mogućnosti da na legalan način dođu do materijalne sigurnosti. Nakon 18 godina ovakvog života, oni se osećaju napušteno i zaboravljeno, bez nade da će doživeti promenu na bolje. Zbog poljuljanog samopouzdanja izgubili su uverenje da samostalno mogu bilo šta promeniti, nemaju snagu, a ni volju da pokušaju.

   Kampanja „Možeš i Ti“ realizuje se u saradnji sa Visokim komesarijatom UN za izbeglice (UNHCR) i Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije.

   U okviru projekta "Možeš i Ti" pokranuta je akcija "Da Svi Pomognemo"

   Ciljevi kampanje „Možeš i Ti“:

   Stambeno zbrinjavanje - Podrška državi u sprovođenju plana postepenog zatvaranja kolektivnih centara trajnim rešavanjem problema stalnog smeštaja izbeglih i interno raseljenih lica koja se nalaze u kolektivnim centrima.
   Cilj je da pruži podršku sveobuhvatnom procesu zatvaranja Kolektivnih centara, olakša izlazak  iz kolektivnih centara i omogući otpočinjanje dostojanstvenijeg života kroz trajno rešavanje stambenog pitanja za izbegla i raseljena lica.

   Zaposlenje i ekonomsko osamostaljivanje - Podrška u obezbeđivanju stalnih izvora prihoda za izbegla i interno raseljena lica. Izbeglice i raseljena lica koja žive u kolektivnim centrima predstavljaju kategoriju ljudi bez osnovnih prihoda za normalan život. Kod njih postoji opravdan strah da nakon useljenja u nove domove neće uspeti da materijalno zbrinu svoje porodice. Stoga je neophodno osigurati ekonomsko osamostaljivanje svih porodica, bez ugrožavanja lokalnog stanovništva. Putem posebno pripremljenih programa profesionalne i poslovne obuke, savetima u oblasti profesionalne orijentacije, radno sposobnim licima se pruža pomoć za započinjanje ili razvoj dohodovnih aktivnosti.

   Socijalna integracija - Stručna pomoć neophodna radi lakše socijalne integracije u lokalne zajednice. Daleko od starih domova izbegli i raseljeni se osećaju zaboravljenim, odbačenim, isključenim iz društva u kojem žive i kojem ne veruju. Njihova deca odrastaju sa takvim osećanjem. U njihovim novim domovima je potrebna stručna pomoć sociologa a u nekim slučajevima i psihologa kako bi povratili lično samopouzdanje, dostojanstvo i poverenje u društvo. Stručna pomoć je neophodna za lakšu integraciju u lokalnu zajednicu. Iz ovog razloga kampanja „Možeš i Ti“ uključuje ovu komponentu.
    

    

  •  
  •  


  • Postavite komentar:

   • 09.jun 2011.
    Tatjana je rekao/la:
    Odlican sajt. Sve cestitke !
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Newsletter

   Prijavite se na naš newsletter sistem, besplatni elektronski magazin, za periodična obaveštenja o najnovijim projektima i akcijama:
  •  
  •  
  •